opojisteni.cz, Dušan Šídlo

„Správnému nastavení pojistky bychom měli věnovat náležitou pozornost. Špatně sjednaná či neaktualizovaná pojistná smlouva často způsobí, že pojištěnci dostanou vyplaceny nižší částky, než se kterými počítají. Týká se to značného počtu lidí. Více než třetina těch, kteří mají pojištění sjednané, nepovažuje za nutné upravit pojistnou částku ve své smlouvě v případě rozšíření domu nebo nakoupení nového vybavení a pojistné plnění pak není dostatečné,“ říká Dušan Šídlo, analytik finančně-poradenské společnosti Broker Trust a autor knihy o pojištění Život jako riziko. Na co se při uzavírání pojistky a její revizi zaměřit?

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje kompletní opravy. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv. podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za zničený dům v hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. „U některých pojištění je kromě sjednané pojistné částky nastaven maximální limit, do kterého pojišťovna za škody plní. V praxi víme o případu, kdy měl klient pojištěnou nemovitost na dva miliony korun, ale škody z důvodu povodně pojišťovna hradila jen do výše 50 tisíc korun,“ varuje Dušan Šídlo.

Aktualizujte pojistku podle úprav domu. Pojišťovny nemusí zohlednit provedené renovace, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pokud je nemovitost zhodnocena například zateplením, vyplatí se tomu přizpůsobit i výši pojistky. Často rozhodují detaily

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“ a podmínky doplňující. V těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření, která mohou plnění pojišťovny omezit. „Je velice důležité si všechny dokumenty beze zbytku pročíst, aby lidé věděli, proti čemu se vlastně pojišťují. Známé jsou smlouvy, kdy je celá nemovitost bez speciálního připojištění pojištěna třeba proti povodni či záplavě jen na částku pět tisíc korun,“ říká Dušan Šídlo.

Složité texty pojistných podmínek vyžadují značné soustředění. Pojišťovny také velmi detailně rozlišují mezi příčinami škod. Například mezi zásahem bleskem přímým a nepřímým. Přímý zásah nastává ve chvíli, kdy blesk zasáhne a poškodí nemovitost. Nepřímým zásahem se rozumí, pokud blesk udeří někam poblíž a poškodí spotřebiče. Pojištění se může vztahovat jen na jednu z variant.

Vždy platí, že „co je psáno, to je dáno“. Soustřeďte se na text smlouvy a ne na sliby, že pojistka je dokonalá. Důležité smlouvy či doklady oskenujte a uchovejte v digitální podobě například v emailové schránce.Přesvědčte se, že se pojištění vztahuje skutečně na pohromy, které reálně hrozí. Základní balíčky pojištění nemusí obsahovat tu hrozbu, která je v dané lokalitě riziková. Typicky na starších smlouvách některé pojišťovny rozlišují mezi povodní a záplavou. Dům voda vyplaví tak jako tak, ale pojišťovna v případě záplavy nemusí vyplatit peníze majitelům domu pojištěného proti povodni a naopak. Povodeň nastává, pokud se voda dostane z koryt toků. Záplavou je třeba voda, která steče z kopce po průtrži.

POKRAČOVÁNÍ