„Školních kurzů a výletů s aktivním programem přibývá. A stejně tak přibývá i úrazů s těmito akcemi spojených. Rozhodli jsme se tedy v rámci dětského pojištění vyplatit každému pojištěnému v případě úrazu jednorázový bonus. Ten může rodičům kompenzovat například náklady na odvezení dítěte z probíhajícího kurzu domů nebo uhradit náklady na lehkou sádru či kvalitnější zdravotní pomůcky,“ vysvětluje Markéta Filová, manažer Útvaru produktového managementu životního pojištění České pojišťovny.

Ve smlouvách sjednaných v období od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 je tento benefit obsažen automaticky a je platný až do ukončení středoškolské docházky dítěte (nejpozději však do 26 let). Vyplacení jednorázového plnění ve výši 2 000 korun není vázáno na sjednání úrazového pojištění ani na výši pojistného dané smlouvy. Částku dostane každé pojištěné dítě v případě úrazu, jehož léčení trvá alespoň 8 dní. Tento bonus se vztahuje na veškeré akce pořádané školou, a platí tak nejen pro vícedenní sportovní kurzy, ale například také pro jednodenní výlety či exkurze.