V České republice existuje velké množství pacientů s onkologickými problémy, kteří již nemohou být pojištěni produkty životního, či pojištění závažných onemocnění, které PVZP nabízí prostřednictví produktu Fénix. Právě těmto pacientům se rozhodla Pojišťovna VZP pomoci.

Ve veřejné sbírce, která byla součástí celorepublikové kampaně Pojišťovny VZP, se podařilo získat celkem 301 648 korun. Dárci z řad veřejnosti a firem přispívali na speciálně zřízený účet veřejné sbírky. „Naše pojišťovna cítí povinnost pomoci těm, kteří již bohužel rakovinou onemocněli, a proto již nemohou využít pojištění dopadů závažných onemocnění, které nabízí právě naše pojištění Fénix,“ uvedla Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a. s., nemocnice využijí získané prostředky na zlepšení chodu svých onkologických oddělení.

Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou, která je u nás čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě, v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva dlouhodobě obsazujeme dokonce 1. místo. Cílem zdravotního pojištění Fénix je zmírnění negativního dopadu vážného onemocnění na ekonomickou situaci pojištěného. Více informací najdete na www.pojistenifenix.cz.