Rok 2016 byl velmi bohatý na změny v legislativě. Která změna byla pro Vaši společnost nejnáročnější a proč?

Zejména příprava zavedení Solvency II si vyžádala velké interní kapacity a znamenala změnu v celkovém náhledu na jednotlivá rizika a s nimi spojené kapitálové požadavky. Přínos Solvency II k posouzení rizik je jednoznačně přínosem, ale objem požadovaného reportingu se mi zdá být neúměrný. Dále jsme se hodně zabývali novou úpravou provizního režimu v životním pojištění v rámci novely Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Nový systém s časovým rozlišením provizí do horizontu pěti let se rodil velmi dlouho. Výsledek je kompromisem, jehož implementace do praxe si vyžádala rovněž velké přípravy a úpravy řady interních postupů.

Na listopadové konferenci ČAP se hovořilo o tom, kolik prostředků si v pojišťovně vyžádá compliance. Mohl byste procentně vyjádřit, jak velkou část režijních nákladů spotřebuje compliance u vás?

Compliance je pojem se kterým se dnes setkáváme v pojišťovně na každém kroku, a to jak s compliance externí, tak i interní. Pokud ji budeme vnímat jako celek, tedy jako součet všech kapacit (a nejen compliance přímo dedikovaných kolegů), tak odhaduji, že nastavení, provádění, kontrola a pravidelná aktualizace zabírají cca 10 % kapacit našich zaměstnanců na centrále.

POKRAČOVÁNÍ