Ve společném tiskovém prohlášení příslušných evropských orgánů dohledu se uvádí, že Big Data jsou fenomén spojeným se stále rostoucí dostupností údajů a pokrokem v oblasti informačních technologií, ať už jde o nástroje, aplikace a systémy ke sběru, zpracování a analýze údajů. Big Data generují myšlenky, řešení, předpovídají určité události nebo chování a jsou již ve finančním sektoru používány.

Gabriel Bernardino, předseda EIOPA, který v současné době předsedá také Společnému výboru, ve zmíněném tiskovém prohlášení zdůraznil, že internet a mobilní zařízení se stávají součástí našeho životního stylu a že způsoby generování, shromažďování, ukládání, zpracování a používání dat se rozvinuly v nebývalé míře. Dodal, že celý podnikatelský sektor je přetvářen tím, že staví na datové analytice a že Big Data mají schopnost transformovat způsob poskytování produktů a služeb, a to s potenciálními přínosy a riziky pro spotřebitele a finanční instituce. Je jasné, že evropské orgány dohledu potřebují lépe rozumět tomu, co fenomén Big Data znamená pro spotřebitele, finanční sektor, i regulátory a proto vyzývá všechny zainteresované osoby ke sdílení názorů.

V samotném diskuzním materiálu je zmíněno, že Big Data mohou mít řadu přínosů jak pro finanční společnosti, tak pro spotřebitele. Lepší analytika znamená, že firmy mohou profilovat klienty za účelem personalizace produktů a služeb, posílit své vlastní interní procesy a zlepšit schopnosti v oblasti odhalování podvodu. Například banky používají finanční a platební údaje k hodnocení úvěruschopnosti spotřebitele; v pojišťovacím sektoru pojistitelé zase nacházejí v rostoucí míře inovativní způsoby shromažďování dat, jako je instalace telematických zařízení do automobilů k monitorování chování spotřebitele za jízdy, aby mohli nabídnout personalizované pojistné a pojistné produkty; a na trzích s cennými papíry obchodníci s vysokou frekvencí obchodů a správci aktiv analyzují velké objemy dat, aby učinili informované investiční rozhodnutí.

POKRAČOVÁNÍ