Nejvíce, téměř polovinu pojistných podvodů, generovalo životní a úrazové pojištění, celkem přes 460 případů, přes 400 případů pak pojištění vozidel. Ještě v roce 2014 výrazně převažovaly pojistné podvody u pojištění vozidel. A v posledních dvou letech Kooperativa odhalila i několik desítek případů v cestovním pojištění. „Klienti nám předložili falešné doklady za neprovedené ošetření nebo dokonce operace. Šlo o případy zejména z Egypta, kde skupina podnikavců „vytvořila“ imaginární zdravotní zařízení, které vydávalo falešná potvrzení o zdravotních potížích klientů. Ti se pak snažili získat pojistné plnění. Šetřením jsme zjistili, že žádné takové zařízení v Egyptě neexistuje,“ představuje letní trend v pojistných podvodech Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního odboru v Kooperativě.

Největší objem pojistných podvodů Kooperativa v roce 2016 řešila v Praze a Ústeckém kraji. Nejméně problematické jsou z hlediska pojistných podvodů Pardubický, Zlínský kraj a Vysočina. Stále větší podíl mají na odhalených pojistných podvodech organizované skupiny, v posledních dvou letech zejména u životního a rizikového pojištění, přesto je stále nejtypičtějším typem podvodu fingovaná dopravní nehoda.

„Klient bez havarijního pojištění, způsobil malou dopravní nehodu, kde byl viníkem. Způsobenou škodu poškozenému uhradila jeho pojišťovna z povinného ručení, ale jak si nechat opravit vlastní vinou poškozené auto, aniž by to nic nestálo? Po dohodě s kamarádem nahlásili, že toto vozidlo bylo poškozeno tažným zařízením druhého parkujícího vozu. Druhý vůz nebyl poškozen. Teoreticky by to bylo možné, pokud by tažné zařízení bylo podstatně větší, asi tak jako bowlingová koule,“ popisuje jeden z pokusů Vojtěch Stavný.