Zátěžových testů 2016 se zúčastnilo deset tuzemských pojišťoven (ČR), jejichž podíl na tuzemském trhu na základě hrubého předepsaného pojistného činil v roce 2015 přibližně 90 %. EIOPA se však celkově zaměřila na sólo úrovni na 236 pojišťoven z 30 evropských zemí. Je proto samozřejmé, že hodnotila všechny dotčené pojistné trhy a mezi nimi také německý pojistný trh.

Ve vztahu k němu vyvodila podle příslušného článku zveřejněného na portálu Versicherungswirtschaftheute závěr, že dlouhé období nízkých úrokokových sazeb by postihlo německé životní pojistitele silněji něž většinu jejich evropských konkurentů. Podle předsedy představenstva Německého sdružení aktuárů [Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)] Wilhelma Schneemeiera je to jen málo překvapivé. V zásadě by aktuáři nemuseli v této věci nic počítat.

EIOPA definovala dva zátěžové scénáře pod názvy „double hit“ (scénář dvojitého zásahu) a „low for long“ (scénář dlouhodobého trvání prostředí nízkých úrokových sazeb). Na základě těchto scénářů měla být analyzována odolnost či zranitelnost příslušných pojišťoven. Schneemeier konstatuje, že tyto scénáře počítají zejména s drastických zhoršením vývoje na kapitálových trzích a přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb.

POKRAČOVÁNÍ