Pojišťovnictví je v ČR relativně mladým oborem. Nikoho proto nepřekvapí, že důvěra v tuto oblast v podstatě kopíruje ostatní podobně „mladé“ segmenty, jakými jsou například podnikání či telekomunikace. Data z výzkumu ČAP poukazující na skutečnost, že pojišťovny mají dle svých klientů stále značné rezervy v komunikaci.

Problém začíná při distribuci, kdy některé komplikované pojistné produkty nejsou spotřebitelům dostatečně vysvětleny a za nesrozumitelné bývají označované i pojistné podmínky.

Výsledkem je nespokojený klient, který své pojištění blíže poznává, až když mu pojišťovna odmítne pojistné plnění z důvodu nevhodného či nedostatečného pojištění. Dle klientů nelze do nekonečna poukazovat na potřebu zvyšování finanční gramotnosti, bez zjednodušování pojistných podmínek a zvyšování profesionality distribučních kanálů.

POKRAČOVÁNÍ