První právní akt má plný název nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2340 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti. Pro nařízení č. 1286/2014 se užívá zkratka PRIIPS (packaged retail and insurance-based investment products).

Nové nařízení je v podstatě velmi stručné. V čl. 1 se stanovuje, že nařízení č. 1286/2014 se použije ode dne 1. ledna 2018. Důvod pro odložení účinnosti spočívá v tom, že Evropský parlament vyslovil dne 14. září 2016 námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci přijatému Komisí dne 30. června 2016. Komise námitku akceptovala a rozhodla se předložit návrh na odložení účinnosti nařízení PRIIPS, které nemůže pochopitelně fungovat bez daného aktu v přenesené pravomoci, který upřesňuje prezentaci a obsah sdělení klíčových informací a jejich standardizovaný formát, metodiku podporující prezentaci rizik a výnosů a výpočet nákladů, jakož i podmínky a minimální četnost kontroly informací obsažených ve sdělení klíčových informací a podmínky pro splnění požadavků na poskytnutí sdělení klíčových informací retailovým investorům.

POKRAČOVÁNÍ