Na otázku, co považuje za největší problém, s nímž se musejí pojišťovny vypořádat, odpověděl, že to jsou nízké úrokové sazby a s tím související nižší výnosy pojišťoven. Nic proti tomu. Asi každého z nás tlačí bota někde jinde, takže je normální, že máme na závažnost různých záležitostí rozdílný názor. Ale jaké přináší šéf EIOPA řešení?

Více regulace. Je prý nutné zřídit jednotný mezinárodní kapitálový standard a solventnost řídit globálně. Ani náznak zamyšlení se nad tím, jestli problém nespočívá také v něčem jiném. Třeba v nastavení byznys modelu pojišťoven, který je až příliš závislý na výnosech z investičních nástrojů a tedy na něčem, co nejsou samotné pojišťovny schopné ovlivnit. A jestli by se naopak neměly zamyslet nad tím, jak zvýšit primární profitabilitu svých pojistných kmenů. Tedy jak ozdravit jejich strukturu. Místo toho nám šéf EIOPA předkládá jen další regulaci.

POKRAČOVÁNÍ