Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OdpVoz“) stanoví povinnost při provozu vozidla na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci mít uzavřené pojištění dle daného zákona.

Vozidlem se dle tohoto zákona rozumí mimo jiné i zvláštní vozidlo ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně je pak zvláštním vozidlem i „vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg“ ve smyslu § 3 odst. 3 písm. e) zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Povinné ručení je tedy nezbytné uzavřít v případě, že má elektrický vozík tyto náležitosti:

POKRAČOVÁNÍ