Nejdříve je třeba vysvětlit vztah mezi zátěžovými testy EIOPA a ČNB. Pokud jde o ČNB, ta vyhodnocuje odolnost pojišťovacího sektoru v ČR vůči nepříznivým scénářům budoucího vývoje jednou ročně. V roce 2016 však ČNB testy neprováděla, jelikož se podílela na evropských zátěžových testech organizovaných EIOPA. Ze zprávy EIOPA plyne, že její zátěžové testy se týkaly 236 pojišťoven na sólo úrovni z celkem 30 zemí. Referenční datum bylo 1. 1. 2016.

EIOPA definovala dva zátěžové scénáře pod názvy „double hit“ (scénář dvojitého zásahu) a „low for long“ (scénář dlouhodobého trvání prostředí nízkých úrokových sazeb).

Double hit scénář reflektuje obecná rizika, kterým je vystaven evropský finanční systém, a kombinuje je s přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb. V rámci tohoto scénáře jsou současně negativně postiženy obě strany rozvahy pojišťoven. Dochází k poklesu krátkodobých a střednědobých swapových sazeb, což vede k nárůstu hodnoty závazků. Zároveň se předpokládá propad hodnoty všech materiálních aktiv.

Low for long scénář předpokládá situaci dlouhodobé stagnace, v rámci které je nedostatek dlouhodobých investičních příležitostí a trvale nízký růst produktivity kombinován s omezenými možnostmi investic do bezrizikových aktiv, což snižuje výnosy investic pro všechny splatnosti. Tento scénář se zaměřuje pouze na pokles bezrizikové úrokové křivky zejména pro střednědobé a dlouhodobé splatnosti.

POKRAČOVÁNÍ