1. S počtem vyživovaných dětí roste daňové zvýhodnění

V roce 2017 opět vzroste daňová sleva na druhé a třetí dítě. Pro rodiny s jedním dítětem se nemění nic, daňová úleva bude stále dosahovat 13 404 korun ročně. Na druhé dítě by měla sleva od příštího roku stoupnout o 200 korun a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně. Sleva na druhé dítě se tedy zvýší na 19 404 korun ročně, na třetího a každého dalšího potomka na 24 204 korun ročně. U zdravotně postiženého dítěte je sleva dvojnásobná, to ale platí již nyní.

„Žije-li v jedné domácnosti více poplatníků, mohou si vyživované děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit. Současně si budou muset dohodnout, v jaké sazbě si na to „své“ dítě daňové zvýhodnění uplatní; jestli v sazbě na první, na druhé nebo na třetí a další dítě. Přitom i řádně dohodnutá sazba se může v průběhu roku změnit. Např. uplatňuje-li matka daňové zvýhodnění na dceru v sazbě pro druhé dítě, otec uplatňuje daňové zvýhodnění na syna v sazbě pro první dítě a syn v červnu ukončí školu a přestane být vyživovaným dítětem, potom se v červenci stane z dcery první vyživované dítě s nižší sazbou,“ říká Margita Vrbacká, daňová poradkyně KODAP.

Koho se to týká a od kdy? Týká se rodin s dětmi, a ač předpokládáme, že bude schváleno v průběhu roku 2017, bude zohledněno za celý rok 2017 (obdobná situace byla v roce 2016.

Dochází také ke změně stanovení limitu pro uplatnění daňového bonusu, ten se uplatní za splnění zákonných podmínek, pokud je daňové zvýhodnění na dítě (děti) vyšší než daňová povinnost. Doposud měl poplatník nárok na daňový bonus, pokud jeho roční příjmy byly alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, přičemž se do tohoto limitu započítávají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Nově se do tohoto limitu budou započítávat pouze příjmy ze zaměstnání a z podnikání. Nicméně limit daňového bonusu zůstává nezměněn.

Koho se to týká a od kdy? Týká se rodin s dětmi, schválení bude až v průběhu roku.

POKRAČOVÁNÍ