„Projekt navazuje na naši snahu podpořit investice od strat-upů v rámci Národního inovačního fondu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a vysvětlil:

„Cílovým segmentem tohoto nástroje jsou investice do rozvoje již zavedených firem s velkým potenciálem dalšího růstu, pro které je standardní dluhové financování z hlediska jejich růstové fáze nedostupné nebo příliš zatěžující a neumožňuje efektivní expanzi.“

Chybějící nabídka investičních zdrojů a soukromých investičních fondů na tomto trhu představuje významnou bariéru pro růst podniků, které do budoucna znamenají velký potenciál pro inovativní výrobu s vysokou přidanou hodnotou a globálním významem.

POKRAČOVÁNÍ