"Reflexní vesty jsou určené pro mimořádné události v silničním provozu. Pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehody vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle.

Společná preventivní akce Policie ČR a České kanceláře pojistitelů má za cíl nejen připomenout řidičům tuto povinnost, ale zároveň upozornit na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit vozidla reflexními vestami pro spolujezdce.

Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě.

POKRAČOVÁNÍ