Testů se zúčastnilo deset pojišťoven, jejichž podíl na českém trhu podle hrubého předepsaného pojistného činil v roce 2015 přibližně 90 procent. V zátěžových testech byl vyhodnocován vliv významných změn rizikových parametrů na hodnotu aktiv a pasiv pojišťoven dle ocenění režimu Solventnost II, a to k 31. 12. 2015. EIOPA definovala dva zátěžové scénáře – první scénář dvojitého zásahu pod názvem „double hit“ a druhý scénář dlouhodobého trvání prostředí nízkých úrokových sazeb pod názvem „low for long“. „Double hit“ scénář reflektuje obecná systematická rizika, kterým je vystaven evropský finanční systém, a kombinuje je s přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb. Scénář „low for long“ předpokládá situaci dlouhodobé ekonomické stagnace a zaměřuje se na pokles bezrizikové úrokové křivky zejména pro střednědobé a dlouhodobé splatnosti.

ČNB doplnila test EIOPA pro český pojišťovací sektor o dodatečný zátěžový scénář, který zohledňuje specifika tuzemského pojistného trhu. Dodatečný nepříznivý scénář definovaný ČNB předpokládá růst výnosů z dluhopisů a nárůst bezrizikové úrokové křivky. V tomto scénáři je navíc testován dopad rizik pojistného u pojištění motorových vozidel a dopad výskytu povodní.

POKRAČOVÁNÍ