Ve čtvrtek 1. prosince 2016 vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Ten s sebou přináší řadu změn. A to jak pro finanční poradce, tak i pro klienty, kteří si smlouvy sjednávají. Dušan Šídlo, analytik finančních produktů ve společnosti Broker Trust, přednesl v rámci konference finančních poradců FINfest změny, které se dotknou poradců, a změny, které mohou očekávat klienti.

Nižší provize poradců?

Výše provizí je pro finanční poradce velké téma. V současné době se výše provize za životní pojištění ustálila na úrovni 150–190 % ročního pojistného při trvání smlouvy 25–30 let. Ojediněle ale některé pojišťovny vyplácely tuto výši pojistného i při kratším trvání smlouvy, například při trvání smlouvy 10 let. Storno období bylo nastaveno na dobu 2 let.

Nově spuštěné produkty rizikového životního pojištění spustily snahu o snížení počáteční provize a zvýšení následné provize, aby tak poradce motivovala k tomu, aby smlouvy nebyly přepojišťovány. Ve výsledku byla konečná provize vyšší v případě, kdy poradci dostali nižší provizi na začátku a postupně ji dobírali, než když dostali na začátku téměř celou výši provize a následně dostali zbytek provize v řádu několika málo procent.

POKRAČOVÁNÍ