„Byl to kalamitní stav. Jarní mráz v tomto rozsahu a škody, které způsobil na víně, tady nebyl 10, možná 15 let,“ říká Martin Kábela, který má v Allianz zemědělské pojištění na starosti. „Původně jsme v našem kmeni odhadovali u vinařů celkovou škodu asi 45 milionů, nakonec je to 64. Na rozdíl od jiných druhů pojištění pracujeme s živými organismy, které mohou zregenerovat, nebo taky ne. Proto na všech vinicích děláme obvykle dvě až tři prohlídky od vzniku škody až do období sklizně a náš odhad průběžně upřesňujeme,“ uvádí Kábela.

To, jakou škodu živly skutečně způsobily, se tedy pojišťovna i zemědělci dozvídají ve shodnou dobu – určující je sklizeň. Aby byla pojišťovna připravena plnit své závazky, provede ale první prohlídku už krátce po vzniku škody a začne tvořit finanční rezervu. Za dva až tři měsíce následuje druhá prohlídka a upřesnění odhadu, na třetí prohlídku dojde těsně před sklizní. U zemědělských škod, které se mohou rychle vyšplhat do astronomických výšek, je tento proces nesmírně důležitý.

POKRAČOVÁNÍ