V případě nehody či nemoci a následného lékařského ošetření v dané zemi spolehlivě ochrání před nečekanými výdaji. Stále se však najde mnoho našich turistů, kteří se domnívají, že je bezpečně zajistí veřejné zdravotní pojištění platné v rámci EU. Ti mohou být v případě zdravotních komplikací nemile překvapeni. Jako občané ČR sice máme ve většině států Evropy nárok na základní zdravotnické služby, je však dobré si uvědomit, že toto pojištění nepokrývá spoluúčast, poplatky, nákup léků nebo stomatologická ošetření a další náklady. Zimní pohoda tak může vzít za své a nečekané zdravotní komplikace se mohou nepříjemně prodražit.

Cenu ošetření navýší zásah Horské služby nebo návrat domů v sanitce

„Nejvíce plnění v rámci cestovního pojištění evidujeme během zimních měsíců v Rakousku a Itálii,“ uvedl Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. Podle podkladů Slavia pojišťovny patří mezi nejčastější zdravotní komplikace, se kterými čeští lyžaři v zahraničí vyhledají lékařskou pomoc, pohmožděniny, zlomeniny a úrazy kloubů. Cena za ošetření podvrknutého kotníku se pohybuje kolem 6 000 Kč. „Bohužel, registrujeme i nehody, při kterých je nutná hospitalizace v nemocnici, například při poraněních hlavy nebo operačních zákrocích. Zde pak cena za ošetření dramaticky narůstá. Například hospitalizace při otřesu mozku se za jeden den pohybuje od 30 000 Kč výše. A pokud dojde k úrazu na sjezdovce, většinou také zasahuje Horská služba, aby zraněného dopravila na místo, které bude dostupné pro zdravotnickou službu, což představuje další náklady. Další podstatné finanční výdaje je třeba připočíst, pokud zraněný potřebuje pro převoz domů sanitku případně letecký transport s lékařským dohledem,“ doplňuje Jan Vlček. Mezi státy, kde je lékařská péče obecně drahá, patří v rámci Evropy např. Švýcarsko nebo severské země.

POKRAČOVÁNÍ