S Jiřím Šindelářem se potkáváme nedlouho po tom, co veřejnost objevila film Rada nad zlato, ve kterém se natvrdo ukazují neférové praktiky skupiny poradců v jedné znejvětších poradenských firem a neochota její centrály kritiku přijmout a rozumně jí čelit. A také nedlouho po tom, co tato firma – OVB – odvolala tři své zemské ředitele. Prý bez souvislosti s filmem.

OVB je členem Unie společností finančního zprostředkování (z velkých finančně poradenských firem do ní patří ještě Broker Consulting, Broker Trust, a Swiss Life). A tak bylo o jednom z hlavních témat rozhovoru vcelku jasno.

Součástí Unie společností finančního zprostředkování a poradenství je mimo jiné i Etická komise, v čem spočívá její práce?

Etická komise je složená z členů Unie a nezávislých externích odborníků. Primárně řeší stížnosti klientů jednotlivých společností. Obracejí se na ni klienti, kteří zjistí pochybení poradce – například nedostanou dostatek informací, a proto uzavřou pro ně nevýhodné pojištění. Komise následně zahájí disciplinární řízení s danou firmou. Naprostá většina případů pak končí smírným řešením obou stran.

Je rozhodnutí, které Etická komise vydá, pro členy Unie závazné?

Právně závazné naše verdikty nejsou. Většinou ale zástupci dané společnosti v průběhu projednávání pochopí, že pokud skutečně pochybili, měli by se s klientem dohodnout. Funguje jakýsi kolektivní tlak a opravdu se nám ještě nestalo, že by někdo naše rozhodnutí ignoroval.

Kolik takových stížností ročně řešíte?

Nejde o velké číslo, zhruba deset až patnáct stížností za rok.

POKRAČOVÁNÍ