Případů neoprávněného krácení mohou být tisíce

Ze zkušeností společnosti Vaše nároky.cz, která ve sporech s pojišťovnami zastupuje poškozené, vyplývá, že ročně může docházet k tisícům případů, kdy pojišťovny krátí pojistné plnění. “Ročně se na nás obrátí stovky klientů pojišťoven, kterým bylo kráceno nebo zcela zamítnuto pojistné plnění. Přičemž se domníváme, že konečný počet poškozených může být i desetkrát vyšší,“ komentuje situaci tisková mluvčí společnosti Eva Jurčíková a dodává: “Většina poškozených přitom nejsou viníky nehody, a domáhají se proplacení povinného ručení od pojišťovny viníka“.

“Nedávno jsme řešili případ klienta, kterému při autonehodě na vozidle vznikla škoda, jejíž oprava ho v neznačkovém servisu vyšla na 87 000 korun. Klient pojišťovně škůdce pojistnou událost řádně oznámil a doložil všechny potřebné podklady. Pojišťovna však stanovila výši pojistného plnění na částku 35 000 Kč. Argumentovala tím, že rozsah poškození vozidla odpovídá finančně totální škodě a náklady na opravu výrazně převýšily obvyklou cenu vozidla. S tím však poškozený nesouhlasil a obrátil se na nás. Pojišťovna nakonec přistoupila na dorovnání požadované částky, aniž bychom na ni museli podat žalobu,“ líčí svou zkušenost právník z Vaše nároky.cz Petr Novák a dodává, že více než 50 % případu však končí před soudem.

Pojišťovny se brání proplatit nové díly, které servis při opravě použil

Pojišťovny samy krácení pojistného plnění nepopírají. Obvykle však mají připravené odůvodnění, podle kterého je krácení v daném případě v pořádku. “Nejčastěji argumentují tím, že by se poškozený proplacením plných nákladů na nové díly obohatil, protože bourané díly byly starší, a tudíž méně hodnotné. Operují při tom s pojmy jako amortizace a odkazují na paragrafy, které jsou pro laika naprosto nesrozumitelné,“ komentuje praktiky pojišťoven Novák. Dále se pojišťovnám mnohdy nelíbí oprava staršího vozu v autorizovaném servisu, jindy paradoxně vyžadují opravu pouze v jedné ze značkových smluvních autoopraven.

Verdikt Ústavního soudu podpořil poškozeného

Soudy však tyto argumenty neuznávají, což potvrdil i verdikt Ústavního soudu z roku 2007: “Rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud to není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“ Řidiči, kteří se rozhodnou proti krácení pojistného plnění bránit, tak mají relativně dobré vyhlídky na úspěch.