Průzkum pojišťovacího trhu ukazuje, že pojišťovny nové produkty a služby spíše nepřidávají a zůstávají na svém, v meziročním srovnání tak nemůžeme pozorovat výraznější změny. Můžeme však s jistotou říci, že z oblasti životního pojištění je nejrozšířenějším produktem investiční a rizikové životní pojištění a v oblasti neživotního pojištění se setkáme nejčastěji s pojištěním domácnosti, odpovědnosti nebo cestovním pojištěním. Některé pojištovny v nabídce stále zdánlivě zaostávají, avšak je tomu opravdu tak? „Termín, že některé pojišťovny zaostávají nemusí být přesný. Mnohé z nich neprovozují některá rizika vědomě, protože se jim ekonomicky nevyplatí. Větší pojišťovny tak mohou krýt případnou neekonomičnost z jiných typů pojištění a udržování těchto může být hlavně marketingová záležitost. Dalším argumentem je, že něktreé pojišťovny se speciaĺizují na určitý segment, a tak nemají motivaci dělat vše,“ vysvětluje situaci na trhu produktů a služeb Tomáš Síkora, expert na pojišťovnictví a zprostředkování finančních produktů. Trend určují kalkulátory cen pojištění

„Jednoznačným trendem posledních let je kalkulátor ceny pojištění, který ma cíl především pomoci klientovi se zorientovat v nabídkách a nastínit mu případnou cenu pojištění,“ uvádí Marek Čáp, vedoucí sektoru pojišťovnictví, který odpovídá za služby interního auditu a řízení rizik ve společnosti KPMG. U životního pojištění nabízí možnost vypočítat cenu přímo na webových stránkách pouze tři pojišťovny. Jinak je tomu u produktů neživotních, kde je tato služba daleko rozsáhlejší. A u kterých produktů se s kalkulátorem setkáme nejčastěji? Nejčastěji můžeme spočíst cenu cestovního pojištění a pojištění domácnosti nebo nemovitosti.

Význam pro pojišťovny je logický. Pokud si klienti nebudou moci na webu pojišťovny sami zkalkulovat cenu pojištění, resp. nastavit parametry a především pojištění pak on-line i sjednat, pak klesá tržní potenciál dané pojišťovny. „To vše jde ruku v ruce zejména s přístupem k on-line řešení pro zprostředkovatelské firmy, jejich obchodníky i zákazníky. Boj o distribuci bude směřovat v budoucnu do technologií,“ dodává Tomáš Síkora. „Důležitým úkolem pojišťoven je rozvíjet nové formy on-line komunikace, neboť o vztah s existujícími i potenciálními klienty mohou snadno přijít s nástupem FinTech startupů, kterým moderní platformy pro digitální interakci umožňují vést s uživateli smysluplný a efektivní dialog,” podotýká Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM ČR.

POKRAČOVÁNÍ