První iniciační myšlenka na možnost hlásit pojistné události online vznikla v PČSv dubnu loňského roku. Tedy přibližně rok před ostrým spuštěním. Samotná příprava konceptu a vytyčení cílů trvala další 3 měsíce, než se programátoři poprvé dotkly klávesnic a započali s psaním kódu.

Na podrobnosti vývoje jsme se ptali pana Tomáše Vaníčka náměstka generálního ředitele PČS. Měl projekt na starosti interní IT tým, nebo externí firma? „Primárně si know-how držíme u sebe. Jiří Hudec, manažer projektu, který byl u projektu od začátku do konce, koordinoval práci našeho interního IT a v případě některých služeb i spolupráci s outsourcovanými společnostmi. Například při průzkumu názoru klientů jsme jednali s agenturou, outsourcovali jsme ale i některé IT části projektu.“

Hlavním důvodem pro vznik On-line hlášenky byla snaha o zjednodušení celého procesu pro klienty. Doposud, a to i v ostatních pojišťovnách, musí klient posílat všechny doklady poštou pojišťovně, ta je musí převzít a likvidátoři zpracovat. „Často se však stane, že se klient domáhá pojistného plnění na něco, na co vůbec pojištěn není,“ upozorňuje Tomáš Vaníček, „Díky naší On-line hlášence nám klient zašle všechny potřebné informace elektronicky a navíc jen v případě, že je na danou událost skutečně pojištěn. Systém mu totiž po přihlášení pod číslem pojistné smlouvy sám ukáže na co pojištěn je a na co ne. Nemůže tudíž udělat chybu.“

POKRAČOVÁNÍ