V letošním třetím čtvrtletí jste ohlásili více než 23procentní nárůst tržeb na 283 milionů korun, v září činil vzestup dokonce přes 35 procent. Jaký je výhled pro celý rok 2015?

Když jsme koncem roku 2014 vyhlásili cíl navýšit meziročně předepsané pojistné minimálně o 20 procent, zdálo se to jako přehnaně optimistické, skoro se dá říci, že až nereálné. Nicméně podařilo se nám to, výsledky jsou opravdu skvělé. Rádi bychom celkově za rok 2015 chtěli atakovat hranici 25procentního meziročního nárůstu předepsaného pojistného. Samozřejmě doufáme, že se nám ji podaří i překročit.

Máte vysvětlení pro tak výrazný a ve vašem oboru nadstandardní růst?

Klient je pro nás především partnerem, což dokazujeme dalšími službami, které u nás zákazník získá. Například pro zdravotnická zařízení jsme připravili web, kde zcela zdarma poskytujeme právní poradenství lékařům. Dlouhodobě se orientujeme na proaktivní obchodní strategii, což zahrnuje vytváření produktů podle požadavků trhu a s tím související vyhledávání nových příležitostí a kontaktů. Díky velikosti naší pojišťovny máme s našimi partnery často osobní vztahy, a tím získáváme zpětnou vazbu v podstatě ihned. A v neposlední řadě máme vynikající kolektiv pracovníků, kteří naši strategii vzali za vlastní a sami přicházejí s nápady, jak naši pojišťovnu posunout dál.

Měly by tržby růst podobně i v roce 2016?

Všechny naše strategické plány směřují k dosažení cíle stát se významným hráčem na pojistném trhu v oblasti neživotních pojištění, a to zejména v segmentu podnikatelských rizik a občanských pojištění. Současně jsme si dali za úkol dostat se do povědomí široké veřejnosti jako kvalitní česká pojišťovna, která je nejen zárukou kvalitního pojištění za dobrou cenu, ale také poskytuje svým klientům nadstandardní servis. Pokud se ptáte na růst předepsaného pojistného v příštím roce, dali jsme si za úkol udržet růst ve výši 13 procent jako celku. V oblasti podnikatelských rizik a občanského majetku však očekáváme vzestup až trojnásobný.

Jaké je aktuální rozložení byznysu Pojišťovny VZP do jednotlivých produktových linií?

Největší část našeho předpisu pojistného do pojišťovny „přinášejí“ naše dva základní produkty – zdravotní pojištění cizinců a cestovní pojištění. A stále více se na předpisu pojistného začínají podílet pojištění podnikatelských rizik a občanská pojištění, tedy pojištění majetku a odpovědnosti a úrazové pojištění.

POKRAČOVÁNÍ