Návrh novely cizineckého zákona, který upravuje komerční zdravotní pojištění, zhorší situaci přistěhovalců ze zemí mimo EU. Tvrdí to nevládní organizace. Tvůrci zákona – ministerstva vnitra, zdravotnictví a financí, kritiku odmítají.

Migranti ze zemí mimo EU mohou mít veřejné zdravotní pojištění tehdy, pokud v ČR mají trvalý pobyt či jsou zaměstnanci české firmy. Veřejný systém je i pro zahraniční vědce, kteří v zemi dlouhodobě působí, azylanty a některé děti do dvou měsíců po narození. Mít ho nemohou třeba podnikatelé, studenti, manželé, manželky či potomci migrantů. Ti musejí uzavírat komerční pojištění. To je pro ně nevýhodné a diskriminační. »Desítky tisíc cizinců mají problémy s komerčním zdravotním pojištěním. Celkové nastavení české migrační politiky není dobré. Cizince znevýhodňuje a diskriminuje,« uvedl ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

Nevládní organizace žádají zapojení přistěhovalců ze zemí mimo EU do systému veřejného zdravotního pojištění. Do systému by se podle nich mohli zapojit migranti po ročním pobytu v ČR, do té doby by se museli pojistit sami. Ministerstvo zdravotnictví tento krok nedoporučuje, začlenění cizinců by prý veřejný systém rozkolísalo.

K požadavku nevládních organizací se staví opatrně také stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). »Určitým způsobem chápu obavu z rozkolísání systému veřejného zdravotního pojištění. Ten v tuhle chvíli není připraven na příliv tisíců pojištěnců, kteří by do něj přispívali jenom krátce, navíc se obávám, že by mohlo dojít k určitému zneužívání systému ze strany cizinců,« řekla našemu listu. S tím, že současný systém komerčního pojištění pro cizince není ideální, však souhlasí, vždyť z jejího popudu sněmovní výbor pro zdravotnictví už začátkem loňska vyzval vládu k řešení této situace. Vypracovaná novela sice podle Markové částečně reaguje na připomínky, které zazněly ve sněmovně, ale ještě stále neřeší všechny problémy, s nimiž se setkávají cizinci žijící v ČR. »Pravdou je, že komerční pojišťovny chtějí vydělávat a s hrazením péče za své pojištěnce mají problém. Je potřeba vytvořit takový systém, který neumožní těmto pojišťovnám tvořit zisky, zároveň nehradit potřebnou zdravotní péči těm, kteří si do tohoto systému přispívají, « uvedla Marková.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty poukazuje už několik let na to, že současný systém komerčního pojištění má řadu výjimek a veškerou péči nepokrývá. Nehradí například léčbu cukrovky, epilepsie či péči o předčasně narozené děti. Pojištění je sice pro cizince povinné, ale pojišťovna je pojistit nemusí. Může také pojistku vypovědět. Pojistné se hradí předem a za celou dobu. Navrhovaná novela některé z těchto věcí upravuje. Pojišťovny například nebudou moci cizince odmítnout, norma také zavede pokuty za to, že pojišťovna své závazky vůči klientovi nesplní. Norma počítá i s vytvořením garančního fondu pro úhradu nadlimitních plnění. Úprava však nadále počítá s možností nehradit léčbu některých závažných onemocnění či s požadavkem úhrady celého pojistného předem. Marková: Obávám se, že by mohlo dojít k určitému zneužívání systému ze strany cizinců.